(On suffocation, 6 Stora fiskar, I princip bris, Det knullande paret, Så här är det nu, Gabriel och Lasermannen, Äta lunch, Offerrollsretorik), Kortfilmskabelkompilation från Sverige 2012

Till Göteborg International Film Festival delas varje år ut kortfilmspriset Startsladden, och årets åtta nominerade tar upp ämnen som ätstörningar, sjörapporter och lasermän.

On suffocation, om hängning av homosexuella i icke namngiven teokrati, 3 snaror av 6

6 Stora fiskar, om erhållandet och sedermera lössläppandet av 6 stora fiskar, 3 fiskpinnar av 6

I princip bris, om en mans besök till alla Sveriges kustväderstationer från Koster till Bottenviken, 5 Konica Pops av 6

Det knullande paret, om ett mystiskt konstverk föreställande ett knullande par, 4 dödsbon av 6

Så här är det nu, om gamla människor som minns sin avlidne livspartner, 1 tv av 6

Gabriel och Lasermannen, om en far och hans son, och hur fadern blev skjuten och skadad av Lasermannen, 4 hållplatser av 6

Äta lunch, om en stödgrupp för ungdomar med ätstörningar, 4 köttbullar av 6

Offerrollsretorik, om kvinnligt uttryckssätt och manlig avsaknad därav, 3 generella osubstansiella påståenden av 6

GIFF:s publik gav priset till Gabriel och Lasermannen; själv menar jag att den solklara vinnaren (no pun intended) är I princip bris, av mina favoritkortfilmsskapare Johannes Stjärne Nilsson och Ola Simonsson.

Vilket ger ett medelsnitt på 3.375 kontakter av 6