(Shesh peamim), Sexutnyttjanderendering från Israel 2012

Gili har bytt skola, känner sig socialt utanför och börjar nyttja sin sexualitet för att komma in i gemenskapen. Killarna nappar förstås, och de sexuella spelet blir allt grövre.

Gränsen mellan ömsesidigt medgivande och sexuellt ar sällan varit så här suddig på film. Gili förklarar för sina väninnor att det är hon som utnyttjar killarna snarare än tvärtom, och emellanåt får man känslan av att hon tror på det själv. Det är närgånget och intensivt, men i slutänden något segdraget.

3 handjobb av 6